Najčastejšie kladené otázky

Na čo môžem cez NNTB upozorniť?toggle arrow
Na to, že sa nejaký tvoj spolužiak či kamarát necíti v škole dobre. Môže sa stretúť so šikanou, nadávkami, ubližovaním, sexuálnym obťažovaním, či napríklad škaredými narážkami.
faq.question.2.headertoggle arrow
faq.question.2.text
Kto má prístup k jednotlivým upozorneniam?toggle arrow
Upozornenia posielame školou povereným osobám, ktoré sa majú podobnými problémami zaoberať. Môže ísť o koordinátora prevencie, školského psychológa či riaditeľa školy.
K akým informáciám má prístup NNTB?toggle arrow
Naši odborní pracovníci prechádzajú jednotlivé anonymizované upozornenia za účelom analýzy rizikového správania v regióne.
Ako je zabezpečená ochrana dát?toggle arrow
Ochrana dát použivateľa je pre nás nesmierne dôležitá. U odosielateľa upozornenia neukladáme žiadne osobné dáta, takže zostáva všetko úplne anonymné. Ohľadom ďalších dát, ktoré uchovávame vrátane upozornení využivame maximálneho zabezpečenia v podobe šifrovania.
Koľko používanie aplikácie stojí?toggle arrow
Základná verzia NNTB je spoplatnená symbolickou čiastkou od 75 Euro na rok používania. Ak školy chcú so šikanou a negatívnymi javmi aktívne pracovaťa hodila by sa im psychologická a metodická podpora, môžu si kúpiť prístup do Rozšírené verzie, ktorej cena je od 150 Euro. Na financovaní sa môže podieľať aj zriaďovateľ.
Prečo prihlásiť školu do Rozšírenej verzie?toggle arrow
Nebudete v tom sami. V Rozšírené verzii získate odborné poradenstvo aj metodickú podporu. Pomôžeme vám nájsť riešenie. Odkážeme vás na tých správnych ľudí. Získate tipy pre triedneho učiteľa aj koordinátora prevencie. Certifikátom ukážete, že šikanu aktívne riešite. Využiť môžete našu prepracovanú administráciu. A nielen to.

Zaujíma vás niečo iné? Napíšte nám.